رکنا: شهرداری منطقه ۱۹ به مناسبت روز ایمنی و بلایای طبیعی میزبان اعضای اصلی ستاد بحران شهر تهران در نشست تخصصی این روز در بوستان بزرگ ولایت بود….

رکنا: شهرداری منطقه ۱۹ به مناسبت روز ایمنی و بلایای طبیعی میزبان اعضای اصلی ستاد بحران شهر تهران در نشست تخصصی این روز در بوستان بزرگ ولایت بود.