علیرضا منصوریان به طور رسمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز معرفی شد.

علیرضا منصوریان به طور رسمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز معرفی شد.