سرمربی جدید تیم تراکتور گفت: دلیل اصلی حضور من در تبریز، هواداران پرشور میلیونی تراکتور هستند.

سرمربی جدید تیم تراکتور گفت: دلیل اصلی حضور من در تبریز، هواداران پرشور میلیونی تراکتور هستند.