تهران-ایرنا- سرمربی اسبق استقلال گفت: نباید با گذاشتن پست‌های بی دلیل، شادی را به کام هوادار تلخ کرد. دوران بیانیه‌نویسی تمام شده و نباید…

تهران-ایرنا- سرمربی اسبق استقلال گفت: نباید با گذاشتن پست‌های بی دلیل، شادی را به کام هوادار تلخ کرد. دوران بیانیه‌نویسی تمام شده و نباید…