گزارشگر سی‌ان‌بی‌سی در مطلبی نوشت که اگرچه ایران با ازسرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موافقت کرده است، اما کارشناسان می‌گویند که به این زودی‌ها انتظار یک توافق را نداشته باشید. …

گزارشگر سی‌ان‌بی‌سی در مطلبی نوشت که اگرچه ایران با ازسرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موافقت کرده است، اما کارشناسان می‌گویند که به این زودی‌ها انتظار یک توافق را نداشته باشید.