عکس / منتخب عکس های از حماسه 24 خرداد
عکس / منتخب عکس های از حماسه 24 خرداد

شهریاریها : منتخب عکس های خبرگزاری مهر از حماسه 24 خرداد.

شهریاریها : منتخب عکس های خبرگزاری مهر از حماسه 24 خرداد.