منابع نظامی غربی می‌گویند ولادیمیر پوتین آنقدر به طور شخصی در جنگ اوکراین درگیر شده است که تصمیمات عملیاتی و تاکتیکی «در سطح سرهنگ و سرتیپ» را می‌گیرد….

منابع نظامی غربی می‌گویند ولادیمیر پوتین آنقدر به طور شخصی در جنگ اوکراین درگیر شده است که تصمیمات عملیاتی و تاکتیکی «در سطح سرهنگ و سرتیپ» را می‌گیرد.