ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) در اطلاعیه شماره یک، ممنوعیت ها و محدودیت های اعزام زائران اربعین را برای امسال اعلام کرد. …

ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) در اطلاعیه شماره یک، ممنوعیت ها و محدودیت های اعزام زائران اربعین را برای امسال اعلام کرد. ...