سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان با اشاره به ابلاغیه وزارت کشور، گفت: طرح ممنوعیت تردد از امروز دوشنبه تا روز جمعه در ورود و خروج خودروهای شخصی در اهواز اعمال می‌شود….

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان با اشاره به ابلاغیه وزارت کشور، گفت: طرح ممنوعیت تردد از امروز دوشنبه تا روز جمعه در ورود و خروج خودروهای شخصی در اهواز اعمال می‌شود.