به دنبال انتشار خبری مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن کرونا به کشور به نقل از رئیس سازمان غذا و دارو، او دوشنبه شب این مطلب را تکذیب کرد.

به دنبال انتشار خبری مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن کرونا به کشور به نقل از رئیس سازمان غذا و دارو، او دوشنبه شب این مطلب را تکذیب کرد.