رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد ممنوعیت تردد شبانه در شهرها باید لغو شود.

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد ممنوعیت تردد شبانه در شهرها باید لغو شود.