چاروسایی گفت: برگزاری مسابقات و همایش‌های ورزشی به مدت سه روز در این استان تعطیل اعلام شد.

چاروسایی گفت: برگزاری مسابقات و همایش‌های ورزشی به مدت سه روز در این استان تعطیل اعلام شد.