وزارت بازرگانی آمریکا از ممنوعیت استفاده از نرم افزار چینی «تیک تاک» و «ویچت» را اعلام کرد.

وزارت بازرگانی آمریکا از ممنوعیت استفاده از نرم افزار چینی «تیک تاک» و «ویچت» را اعلام کرد.