معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا گفت: در مرز‌های زمینی نه موکب‌ها خدمتی ارائه می‌دهند نه خدمات گذرنامه‌ای ارائه می‌شود.

معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا گفت: در مرز‌های زمینی نه موکب‌ها خدمتی ارائه می‌دهند نه خدمات گذرنامه‌ای ارائه می‌شود.