دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران درخصوص لیست قلعه‌نویی و حمایت از این سرمربی صحبت‌هایی را مطرح کرد.

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران درخصوص لیست قلعه‌نویی و حمایت از این سرمربی صحبت‌هایی را مطرح کرد.