قایقرانان ایران در ادامه اولین روز از بخش فینال مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا صاحب یک مدال طلا و یک برنز دیگر شدند.

قایقرانان ایران در ادامه اولین روز از بخش فینال مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا صاحب یک مدال طلا و یک برنز دیگر شدند.