سرمربی تیم استقلال تهران گفت که او مقصر باخت این تیم به الهلال است.

سرمربی تیم استقلال تهران گفت که او مقصر باخت این تیم به الهلال است.