تهران- ایرنا- پست خداحافظی مهاجم ازبک تیم فوتبال پرسپولیس موجب شد تا نام سه تیم به عنوان مقصد بعد وی در رسانه ها منتشر شود.

تهران- ایرنا- پست خداحافظی مهاجم ازبک تیم فوتبال پرسپولیس موجب شد تا نام سه تیم به عنوان مقصد بعد وی در رسانه ها منتشر شود.