رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که مقرره مربوط به سهم هلال احمر از درآمدهای ثبتی با توجه به این موضوع که این مقرره از جمله موارد موجود در بودجه سالیانه است، از دستور کار برنامه هفتم توسعه خارج خواهد شد….

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که مقرره مربوط به سهم هلال احمر از درآمدهای ثبتی با توجه به این موضوع که این مقرره از جمله موارد موجود در بودجه سالیانه است، از دستور کار برنامه هفتم توسعه خارج خواهد شد.