عکسی از دیدار علی دایی با فاطمه حمامی منتشر شده است که نشان می‌دهد او قبل از رونالدو با این دختر دیدار داشته است.

عکسی از دیدار علی دایی با فاطمه حمامی منتشر شده است که نشان می‌دهد او قبل از رونالدو با این دختر دیدار داشته است.