حسن روحانی که روزگاری توانست با رأی بالایی رئیس‌جمهور ایران شود اینک درحاشیه است و عملا خبری از او به گوش نمی‌رسد،مگر چند توئیت اخیر او باعث شد رسانه‌ها این پرسش را مطرح کنند که سرنوشت حسن روحانی در عالم سیاست ایران چه می‌شود؟ آیا او برای همیشه در حاش…

حسن روحانی که روزگاری توانست با رأی بالایی رئیس‌جمهور ایران شود اینک درحاشیه است و عملا خبری از او به گوش نمی‌رسد،مگر چند توئیت اخیر او باعث شد رسانه‌ها این پرسش را مطرح کنند که سرنوشت حسن روحانی در عالم سیاست ایران چه می‌شود؟ آیا او برای همیشه در حاشیه خواهد بود یا آنکه می‌تواند بازهم به سیاست برگردد؟