دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با تأکید بر اینکه مسئولان باید بدوند تا به نوجوانان این نسل برسند و شناخت کاملی از آنان پیدا کنند، گفت: نه تنها نوجوانان نسل حاضر عقب‌تر از نوجوانان دهه شصتی نیستند بلکه مشاهدات میدانی از پیش‌قدمی آنان در ارز…

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با تأکید بر اینکه مسئولان باید بدوند تا به نوجوانان این نسل برسند و شناخت کاملی از آنان پیدا کنند، گفت: نه تنها نوجوانان نسل حاضر عقب‌تر از نوجوانان دهه شصتی نیستند بلکه مشاهدات میدانی از پیش‌قدمی آنان در ارزش‌های انقلابی حکایت دارد.