پس از استقبال نامتعارف از کریستیانو رونالدو در تهران که با نقدهای تندی همراه شد، برخی سعی کردند این اتفاق را در دنیا مرسوم بدانند. البته رونالدو هر جا برود مورد توجه قرار می‌گیرد اما یک استقبال نرمال؛ شبیه آنچه در پیاده روی رونالدو در پاریس رقم خورد. ک…

پس از استقبال نامتعارف از کریستیانو رونالدو در تهران که با نقدهای تندی همراه شد، برخی سعی کردند این اتفاق را در دنیا مرسوم بدانند. البته رونالدو هر جا برود مورد توجه قرار می‌گیرد اما یک استقبال نرمال؛ شبیه آنچه در پیاده روی رونالدو در پاریس رقم خورد. کیفیت مواجهه پاریسی‌ها با رونالدو، با مواجهه تهرانی‌ها با این بازیکن را می‌بینید و می‌شنوید.