آمار ابتلا به کرونا در ایران افزون تر بوده و در رده های بالای جهانی قرار دارد.

آمار ابتلا به کرونا در ایران افزون تر بوده و در رده های بالای جهانی قرار دارد.