شرکت چاینا تلکام امریکاس اعلام کرد با وجود فرمان رگولاتورهای آمریکا برای توقف فعالیتش در این کشور، قصد دارد به عمده فعالیتهای آمریکایی خود ادامه دهد….

شرکت چاینا تلکام امریکاس اعلام کرد با وجود فرمان رگولاتورهای آمریکا برای توقف فعالیتش در این کشور، قصد دارد به عمده فعالیتهای آمریکایی خود ادامه دهد.