آخرین تحولات افغانستان خبر از تکذیب سقوط پنجشیر می دهد.ذبیح‌الله مجاهد که در توئیتر خود مدعی سقوط این شهر شده بود با واکنش نیروهای مقاومت رو به رو شد….

آخرین تحولات افغانستان خبر از تکذیب سقوط پنجشیر می دهد.ذبیح‌الله مجاهد که در توئیتر خود مدعی سقوط این شهر شده بود با واکنش نیروهای مقاومت رو به رو شد.