یک مقام وزارت خارجه قطر می‎گوید بیانیه اخیر دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران موضع کشورهای عضو این شورا نیست….

یک مقام وزارت خارجه قطر می‎گوید بیانیه اخیر دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران موضع کشورهای عضو این شورا نیست.