فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دعوت همتای فرانسوی خود برای شرکت در هشتمین اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی به فرانسه سفر کرد….

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دعوت همتای فرانسوی خود برای شرکت در هشتمین اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی به فرانسه سفر کرد.