خبرنگار شبکه خبری «ان‌بی‌سی» آمریکا خبر داد که برخی مقام‌های ارشد دولت سابق افغانستان نیز به همراه پناهجویان از این کشور گریخته‌اند.

خبرنگار شبکه خبری «ان‌بی‌سی» آمریکا خبر داد که برخی مقام‌های ارشد دولت سابق افغانستان نیز به همراه پناهجویان از این کشور گریخته‌اند.