مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی بر لزوم ثبت‌نام متقاضیان در سامانه سدف برای دریافت گاز مایع تأکید کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی بر لزوم ثبت‌نام متقاضیان در سامانه سدف برای دریافت گاز مایع تأکید کرد.