اقتصادنیوز: هنری کیسینجر در سن صد ویک سالگی درگذشت. به همین مناسبت یکی از تحلیل‌های جالب درباره این چهره بحث‌برانگیز دیپلماسی آمریکایی را که در صدمین سالگرد تولدش انتشار یافته بود را بازنشر می‌دهیم….

اقتصادنیوز: هنری کیسینجر در سن صد ویک سالگی درگذشت. به همین مناسبت یکی از تحلیل‌های جالب درباره این چهره بحث‌برانگیز دیپلماسی آمریکایی را که در صدمین سالگرد تولدش انتشار یافته بود را بازنشر می‌دهیم.