آیا شما نیز جزو آن دسته از افرادی هستید که قبل از سفر و رسیدن به مقصد مورد نظر به فکر رزرو اقامتگاه و سوئیت برای خود هستید؟ یا این‌که بعد از پیاده شدن از هواپیما به دنبال مکانی برای استراحت می‌گردید؟…

آیا شما نیز جزو آن دسته از افرادی هستید که قبل از سفر و رسیدن به مقصد مورد نظر به فکر رزرو اقامتگاه و سوئیت برای خود هستید؟ یا این‌که بعد از پیاده شدن از هواپیما به دنبال مکانی برای استراحت می‌گردید؟