کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – ریاضیات گسسته، نوشته‌ی مریم نظری و محمدجواد نوری، از کتاب‌های کمک آموزشی در زمینه‌ی یادگیری درس ریاضیات گسسته است. این اثر شامل دو بخش درسنامه و حل تمرین است که به دانش‌آموزان کمک می‌کند خود را برای امتحان و آزمون‌های پ…

کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – ریاضیات گسسته، نوشته‌ی مریم نظری و محمدجواد نوری، از کتاب‌های کمک آموزشی در زمینه‌ی یادگیری درس ریاضیات گسسته است. این اثر شامل دو بخش درسنامه و حل تمرین است که به دانش‌آموزان کمک می‌کند خود را برای امتحان و آزمون‌های پایان ترم آماده کنند. درباره‌ی کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – ریاضیات گسسته در هر فصل از کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – ریاضیات گسسته، ابتدا درسنامه‌ی کاملی ارائه شده و در ادامه، نمونه سوالات و تمرین‌های کتاب و همچنین پاسخنامه‌ی تشریحی آن‌ها قرار گرفته‌اند. مؤلفان، ضمن حل تمرین‌ها، به یادآوری…>