وقتی آدام اتاق جدیدش را از مادرش تحویل می‌گیرد، هر وسیله‌ای سر جای خودش قرار دارد، اما آدام هر شب بعد از بازی اتاق را همان‌طور رها می‌کند و صبح باز می‌بیند همه‌چیز از نو منظم شده. در کتاب همه چیز را مرتب کنیم خواهید دید چطور یک شب اسباب‌بازی‌های او به…

وقتی آدام اتاق جدیدش را از مادرش تحویل می‌گیرد، هر وسیله‌ای سر جای خودش قرار دارد، اما آدام هر شب بعد از بازی اتاق را همان‌طور رها می‌کند و صبح باز می‌بیند همه‌چیز از نو منظم شده. در کتاب همه چیز را مرتب کنیم خواهید دید چطور یک شب اسباب‌بازی‌های او به حرف می‌آیند و راز مرتب شدن اتاق را با او در میان می‌گذارند. این کتاب به کودکان یاد می‌دهد نسبت به نظم محیط زندگی‌شان وظیفه‌شناس باشند. درباره‌ی کتاب همه چیز را مرتب کنیم آدام و خانواده‌اش به خانه‌ی جدیدی نقل مکان کرده‌اند و اتاق او بهترین اتاق خانه است و پنجره‌ای رو به خیابان دارد. روز اول مادر...>