کتاب میدونستم که تو از پسش بر میای نوشته نانسی تیلمن اثری تاثیرگذار و انگیزشی برای کودکانی است که برای انجام کارهایشان به اعتمادبه‌نفس نیاز دارند. این اثر دوزبانه‌ی فارسی-انگلیسی، با تصاویر چشم‌نواز و جملات ادبی بسیار زیبا به کودکان کمک می‌کند تا در ر…

کتاب میدونستم که تو از پسش بر میای نوشته نانسی تیلمن اثری تاثیرگذار و انگیزشی برای کودکانی است که برای انجام کارهایشان به اعتمادبه‌نفس نیاز دارند. این اثر دوزبانه‌ی فارسی-انگلیسی، با تصاویر چشم‌نواز و جملات ادبی بسیار زیبا به کودکان کمک می‌کند تا در رویاپردازی و رسیدن به آرزوهایشان جسور و قدرتمند باشند. درباره‌ی کتاب میدونستم که تو از پسش بر میای: آرزوها به دنیای ما رنگ امید و شادی می‌بخشند. وقتی خواسته‌ای در دل داریم به شوق انجام دادنش بیدار می‌شویم و شب‌ها با فکر آن به خواب می‌رویم. اما گاهی این اشتیاق آنقدر بزرگ می‌شود که ما را می‌ترساند….>