مدرسه خانه‌ی دوم بچه‌هاست، بنابراین مراقبت از محیط آن وظیفه‌ی همه‌ی دانش‌آموزان است. در کتاب مدرسه‌ات را دوست داشته باش بتی به دوستش الیزا یاد می‌دهد چطور نسبت به حفظ اشیا و لوازم عمومی مدرسه مسئول باشد و عادت‌های نامناسب خود را کنار بگذارد. درباره‌ی …

مدرسه خانه‌ی دوم بچه‌هاست، بنابراین مراقبت از محیط آن وظیفه‌ی همه‌ی دانش‌آموزان است. در کتاب مدرسه‌ات را دوست داشته باش بتی به دوستش الیزا یاد می‌دهد چطور نسبت به حفظ اشیا و لوازم عمومی مدرسه مسئول باشد و عادت‌های نامناسب خود را کنار بگذارد. درباره‌ی کتاب مدرسه‌ات را دوست داشته باش بتی و الیزا دو هم‌کلاسی کاملاً متفاوت هستند. الیزا عادت‌های نادرستی دارد و استفاده‌ی صحیح از امکانات عمومی مدرسه را بلد نیست؛ مثلا چراغ و پنکه‌ی کلاس را روشن می‌گذارد، آشغال‌ها را در سطل زباله نمی‌ریزد و از وسایل مختلف مدرسه درست استفاده نمی‌کند. در کتاب مدرسه‌ات…>