کتاب فصل آزمون گسسته و آمار و احتمال شامل بیش از 800 پرسش‌ چهارگزینه‌ای همراه با پاسخ‌نامه‌ی تشریحی از مباحث عمده‌ی گسسته و آمار و احتمال مقطع دهم، یازدهم و دوازدهم رشته‌ی ریاضی است. دانش‌آموزان رشته‌ی ریاضی که قصد شرکت در آزمون‌های سراسری را دارند مخ…

کتاب فصل آزمون گسسته و آمار و احتمال شامل بیش از 800 پرسش‌ چهارگزینه‌ای همراه با پاسخ‌نامه‌ی تشریحی از مباحث عمده‌ی گسسته و آمار و احتمال مقطع دهم، یازدهم و دوازدهم رشته‌ی ریاضی است. دانش‌آموزان رشته‌ی ریاضی که قصد شرکت در آزمون‌های سراسری را دارند مخاطب اصلی کتاب حاضر هستند. درباره‌ی کتاب فصل آزمون گسسته و آمار و احتمال: هر قدر سطح یک رقابت بالاتر می‌رود، برنده شدن در آن پیچیده‌تر و دشوارتر می‌شود و نیاز به آمادگی بیشتری دارد. به نظر می‌رسد که در کنکورهای سراسری هم چنین اتفاقی رخ داده است و سال‌به‌سال دانش‌آموزان جدی‌تر و سخت‌کوش‌تری در آن...>