سهند سالاری در کتاب علوم ششم پیشتاز به دانش‌آموزان مقطع ششم کمک می‌کند تا در درس علوم تسلط کافی پیدا کنند و از پس آزمون‌های مهم و حتی دشوار به‌راحتی برآیند. این کتاب شامل 14 درس است و مباحث مهم و کلیدی درس علوم این مقطع را در بر می‌گیرد. درباره‌ی کتاب…

سهند سالاری در کتاب علوم ششم پیشتاز به دانش‌آموزان مقطع ششم کمک می‌کند تا در درس علوم تسلط کافی پیدا کنند و از پس آزمون‌های مهم و حتی دشوار به‌راحتی برآیند. این کتاب شامل 14 درس است و مباحث مهم و کلیدی درس علوم این مقطع را در بر می‌گیرد. درباره‌ی کتاب علوم ششم پیشتاز: دوست دارید همچون یک قهرمان عمل کنید و رکوردهای جهان را بشکنید؟ دلتان می‌خواهد تا حسابی از دیگران و حتی از خودتان پیشی بگیرید؟ مجموعه‌کتاب‌های پیشتاز دقیقاً به همین کار می‌آیند و بنا دارند به شما یاد بدهند تا چگونه مرزها را جابه‌جا کنید و قدرتی از خودتان نشان بدهید که کمتر کسی...>