کتاب راهنمای طراحی سازه‌های مجوف فولادی دو پوسته پر شده با بتن یکی از جدیدترین منابع مهندسی عمران و سازه‌سازی است. لین های هان، دنیس لام و دیوید آ ندرکات از منابع گسترده‌ای برای تألیف این اثر کمک گرفته و اثری کاربردی برای این گروه از مهندسان خلق کرده‌…

کتاب راهنمای طراحی سازه‌های مجوف فولادی دو پوسته پر شده با بتن یکی از جدیدترین منابع مهندسی عمران و سازه‌سازی است. لین های هان، دنیس لام و دیوید آ ندرکات از منابع گسترده‌ای برای تألیف این اثر کمک گرفته و اثری کاربردی برای این گروه از مهندسان خلق کرده‌اند. درباره‌ی کتاب راهنمای طراحی سازه‌های مجوف فولادی دو پوسته پر شده با بتن اثری که پیش رو دارید، به عنوان اولین راهنمای تدوین شده برای طراحی سازه‌های مجوف فولادی شناخته می‌شود. کتاب راهنمای طراحی سازه‌های مجوف فولادی دو پوسته پر شده با بتن (Design guide for concrete-filled double skin steel...>