حسین هادی طرقی و زینب سادات امیری هاشمی در کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) رویکرد درمانی جدیدی را معرفی می‌کنند و مهارت‌هایی را به ما می‌آموزند که انعطاف‌پذیری روانی را بالا می‌برد و افسردگی و اضطراب را تحت کنترل می‌گیر…

حسین هادی طرقی و زینب سادات امیری هاشمی در کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) رویکرد درمانی جدیدی را معرفی می‌کنند و مهارت‌هایی را به ما می‌آموزند که انعطاف‌پذیری روانی را بالا می‌برد و افسردگی و اضطراب را تحت کنترل می‌گیرد. درباره‌ی کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT): در دهه‌ی 1960 رفتاردرمانی (BT) شکل گرفت. آنچه رفتاردرمانی را شکل داد تلاش‌های بی. اف. اسکینر با نظریه‌ی شرطی‌سازی کنشگر و ایوان پاولف با شرطی‌سازی کلاسیک بود. رفتاردرمانی را نسل اول یا موج اول درمان می‌نامند. رفتاردرمانی...>