کتاب درسنامه داخلی جراحی برونر سودارث 2022 – عملکرد تولید مثل نوشته‌ی جانیس ال هینکل، کری اچ چیور و کریستن ج. اووربو، مطالب آموزشی مربوط به بیماری‌های زنان، تولید مثل و مردان و بیماری‌های پستان را به شکل ساده، روان و قابل فهم بیان می‌کند. درباره کتاب …

کتاب درسنامه داخلی جراحی برونر سودارث 2022 – عملکرد تولید مثل نوشته‌ی جانیس ال هینکل، کری اچ چیور و کریستن ج. اووربو، مطالب آموزشی مربوط به بیماری‌های زنان، تولید مثل و مردان و بیماری‌های پستان را به شکل ساده، روان و قابل فهم بیان می‌کند. درباره کتاب درسنامه داخلی جراحی برونر سودارث 2022 – عملکرد تولید مثل زنان در نقش‌ها، سبک زندگی و الگوهای خانوادگی خود با چالش‌های منحصر به فردی روبرو هستند. علاوه بر این، آن‌ها با خطرات و استرس‌های محیطی فزاینده‌ای مواجه می‌شوند که منجر به توجه بیشتر آنان به سلامت و اقدامات ارتقای سلامت می‌گردد. در نتیجه،…>