اگر در مورد مهارت‌های مرتبط با مطالعه، پژوهش، نگارش و ارائه‌ی محتوا تجربه کافی ندارید، کتاب خودآموز پژوهش کتابخانه‌ای نوشته‌ی زهرا بتولی، مشکل شما را حل خواهد کرد. این خودآموز که برای نگارش مقاله و تکالیف درسی کاربرد دارد، به شما کمک می‌کند با برخی از…

اگر در مورد مهارت‌های مرتبط با مطالعه، پژوهش، نگارش و ارائه‌ی محتوا تجربه کافی ندارید، کتاب خودآموز پژوهش کتابخانه‌ای نوشته‌ی زهرا بتولی، مشکل شما را حل خواهد کرد. این خودآموز که برای نگارش مقاله و تکالیف درسی کاربرد دارد، به شما کمک می‌کند با برخی از فرایندها و فعالیت‌های پایه‌ی این حوزه آشنا شوید، تمرین کنید، و به‌تدریج در مسیری قرار گیرید که کارها را با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری انجام دهید. درباره کتاب خودآموز پژوهش کتابخانه‌ای تحقیق و کار کلاسی در برنامه‌ی آموزشی بسیاری از استادان قرار دارد و عموما دانش‌آموزان و دانشجویان از انجام آن فراری…>