مانتاک چیا، استاد بزرگ و سرشناس تائو و ویلیام یو وی در کتاب تغذیه کیهانی، با ترکیب کردن اصول هزاران ساله‌ی تائو و روش‌های مدرن، به انواع مدیتیشن، تمرین‌ها و تکنیک‌هایی رسیده‌اند که می‌توانند به سلامت بدن و آرامش ذهن کمک کنند. این کتاب راهنما، در مورد …

مانتاک چیا، استاد بزرگ و سرشناس تائو و ویلیام یو وی در کتاب تغذیه کیهانی، با ترکیب کردن اصول هزاران ساله‌ی تائو و روش‌های مدرن، به انواع مدیتیشن، تمرین‌ها و تکنیک‌هایی رسیده‌اند که می‌توانند به سلامت بدن و آرامش ذهن کمک کنند. این کتاب راهنما، در مورد تعادل بین یین و یانگ، روزه‌داری، سم‌زدایی و رژیم غذایی آلکالاین اطلاعات زیادی به شما خواهد داد. درباره‌ی کتاب تغذیه کیهانی فلسفه‌ی تائو، به لائوتسه منسوب می‌شود: حکیم و فیلسوفی که حدود 2500 سال پیش در چین زندگی می‌کرده. گفته‌شده لائوتسه رساله‌ی اصلی تائوئیسم را در هنگام خروج از دروازه‌های شهر، به…>