کتاب با هم بگردیم و پیدا کنیم – جلد 1 به کوشش گروهی از نویسندگان، اولین مجلد از یک مجموعه‌ی مصور سرگرم‌کننده و آموزشی است. این اثر شامل تصاویر سیاه و سفیدی است که کودک کنجکاو شما می‌تواند با بررسی آن‌ها و پیدا کردن اشیاء مختلف پنهان‌شده در میانشان، سا…

کتاب با هم بگردیم و پیدا کنیم - جلد 1 به کوشش گروهی از نویسندگان، اولین مجلد از یک مجموعه‌ی مصور سرگرم‌کننده و آموزشی است. این اثر شامل تصاویر سیاه و سفیدی است که کودک کنجکاو شما می‌تواند با بررسی آن‌ها و پیدا کردن اشیاء مختلف پنهان‌شده در میانشان، ساعت‌ها سرگرم شود و از توانایی‌های ذهنی خود استفاده کند. درباره‌ی کتاب با هم بگردیم و پیدا کنیم - جلد 1 بی‌شک داشتن ذهنی ورزیده و آماده برای کودکان و نوجوانان مفید است و آن‌ها در آینده بزرگسالانی با حافظه‌ی قوی‌تر خواهند شد. با هم بگردیم و پیدا کنیم - جلد 1 کتابی تعاملی است که کودکان را به دقت و...>