کتاب آموزش جامع نرم افزار Word تألیف ایمان اشکاوندراد، محیط نرم‌افزار ورد و مهم‌ترین ابزارهای آن را توضیح می‌دهد و نحوه‌ی آماده‌سازی و ویرایش مطالب از طریق آن را می‌آموزد. این راهنمای کاربردی به خواننده شیوه‌ی ایجاد جداول، فهرست مطالب، مرجع‌نویسی و پا…

کتاب آموزش جامع نرم افزار Word تألیف ایمان اشکاوندراد، محیط نرم‌افزار ورد و مهم‌ترین ابزارهای آن را توضیح می‌دهد و نحوه‌ی آماده‌سازی و ویرایش مطالب از طریق آن را می‌آموزد. این راهنمای کاربردی به خواننده شیوه‌ی ایجاد جداول، فهرست مطالب، مرجع‌نویسی و پانوشت را آموزش می‌دهد و با ارائه‌ی چند راهکار به او کمک می‌کند در این محیط با اِلِمان‌های گرافیکی به‌سادگی کار کند. درباره‌ی کتاب آموزش جامع نرم‌افزار WORD یکی از نرم‌افزارهای کاربردی و مهم در کارهای اداری و آموزشی، ورد است. بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند تکالیف درسی‌شان را در این محیط انجام دهند...>