رایان الکساندر در کتاب آماده سازی کامل برای فوتبال روش‌هایی را به مربیان فوتبال آموزش می‌دهد که به کمک آن بتوانند آمادگی جسمانی تیم خود را به حداکثر خود برسانند و با یک برنامه‌ریزی اصولی و روحیه‌بخش صعود تیمشان به مسابقات کشوری و جهانی را تضمین کنند. …

رایان الکساندر در کتاب آماده سازی کامل برای فوتبال روش‌هایی را به مربیان فوتبال آموزش می‌دهد که به کمک آن بتوانند آمادگی جسمانی تیم خود را به حداکثر خود برسانند و با یک برنامه‌ریزی اصولی و روحیه‌بخش صعود تیمشان به مسابقات کشوری و جهانی را تضمین کنند. خواندن این کتاب به فوتبالیست‌ها و سایر ورزشکاران دیدی تازه نسبت به شیوه‌های مدیریت تیم‌های ورزشی ارائه می‌دهد. درباره‌ی کتاب آماده سازی کامل برای فوتبال آماده‌سازی تیم‌های فوتبال برای جام جهانی، لیگ‌های داخلی و قاره‌ای و... می‌تواند به روش‌های متنوعی انجام شود؛ بااین‌حال اولویت در به‌روز بودن و...>