مجله قلک – شماره 97 منتشر شد. بازی رودخانه پر خطر، گزارش تولد قلک، داستان آب بازی مامان شای شای و دایی دام دام، بچه‌های دنیا، داستان مریم و مانی در مهدکودک و… از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. با توجه به موضوع اصلی این نشریه ک…

مجله قلک - شماره 97 منتشر شد. بازی رودخانه پر خطر، گزارش تولد قلک، داستان آب بازی مامان شای شای و دایی دام دام، بچه‌های دنیا، داستان مریم و مانی در مهدکودک و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. با توجه به موضوع اصلی این نشریه که آموزش مبانی اقتصادی و سبک زندگی است، بچه‌ها همراه با خواندن شعر و داستان و انجام بازی و سرگرمی با مفهوم پس‌انداز، فرآیند تولید محصولات مختلف صنعتی، شناخت کشورها و شیوه‌های معیشتی و واحد پولی، مدیریت دخل و خرج، مطالعه و خواندن اخبار کوتاه و طنز آشنا خواهند شد. در مجله قلک داستان‌های سریالی،...>