کتاب یادگیری یادگیری به شما آموزش می‌دهد که چطور مهارت یادگیری خود را پرورش دهید. باربارا اوکلی به همراه ترنس سینوسکی و آلیستر مک کانوایل در این کتاب تلاش کرده‌اند روش‌های یادگیری را به زبان ساده توضیح دهند تا مخاطبینی که می‌خواهند ذهنی سالم و پویا دا…

کتاب یادگیری یادگیری به شما آموزش می‌دهد که چطور مهارت یادگیری خود را پرورش دهید. باربارا اوکلی به همراه ترنس سینوسکی و آلیستر مک کانوایل در این کتاب تلاش کرده‌اند روش‌های یادگیری را به زبان ساده توضیح دهند تا مخاطبینی که می‌خواهند ذهنی سالم و پویا داشته باشند از این تکنیک‌ها استفاده کنند. علاوه بر این مربیان و والدینی که با چالش‌ آموزش مواجه هستند از مطالب اثر حاضر برای آماده کردن ذهن شاگردان و فرزندان خود برای یادگیری بهتر بهره‌مند خواهند شد. درباه‌ی کتاب یادگیری یادگیری اگر احساساتی درون شما وجود دارد که باعث می‌شود به خود بگویید که: «من…>