کتاب گردبادهای مغز من نوشته‌ی کت پاتریک به ماجراجویی‌های دختر سیزده‌ساله‌ای به‌نام فرانکی می‌پردازد که به نورودایورسیتی یا تنوع عصبی دچار است؛ این داستان شرح چالش‌هایی‌ست که فرانکی با آن‌ها مواجه می‌شود. گفتنی‌ست اثر نامبرده جوایز و افتخارات بسیاری را…

کتاب گردبادهای مغز من نوشته‌ی کت پاتریک به ماجراجویی‌های دختر سیزده‌ساله‌ای به‌نام فرانکی می‌پردازد که به نورودایورسیتی یا تنوع عصبی دچار است؛ این داستان شرح چالش‌هایی‌ست که فرانکی با آن‌ها مواجه می‌شود. گفتنی‌ست اثر نامبرده جوایز و افتخارات بسیاری را از آن نویسنده‌ی خود کرده و بهترین کتاب کودک سال نام گرفته است. درباره‌ی کتاب گردبادهای مغز من فرانکی، شخصیت اصلی داستان گردبادهای مغز من (Tornado Brain)، با دوستانش فرق دارد. او به اختلالی دچار است که او را از هم‌سالانش متفاوت می‌کند. افرادی مثل فرانکی که به تنوع عصبی مبتلا هستند، ممکن است دچار...>