کتاب کولج: بر اساس زندگی امیر شهید سرلشکر ولی‌ الله فلاحی یک اثر داستانی است که توسط شاهرخ ساسانی بر اساس زندگی امیر شهید سرلشکر ولی‌الله فلاحی به رشته‌ی تحریر در آمده. داستان از شرح تولد و بزرگ شدن سرلشکر فلاحی در روستای زادگاهش به نام کولج آغاز می‌ش…

کتاب کولج: بر اساس زندگی امیر شهید سرلشکر ولی‌ الله فلاحی یک اثر داستانی است که توسط شاهرخ ساسانی بر اساس زندگی امیر شهید سرلشکر ولی‌الله فلاحی به رشته‌ی تحریر در آمده. داستان از شرح تولد و بزرگ شدن سرلشکر فلاحی در روستای زادگاهش به نام کولج آغاز می‌شود و به روایت زندگی پرفرازونشیب او، سال‌های تحصیل در داخل کشور و ایالات متحده، وقوع جنگ تحمیلی و شهادت وی می‌پردازد. درباره‌ی کتاب کولج تاریخ این مرزوبوم سرشار از نام‌هایی ماندگار است که جان خود را برای حفاظت از آب و خاک ایران فدا کرده‌اند: از آرش کمانگیر تا شهدای جنگ با عراق. جای تردیدی نیست که…>